SJEDIŠTE PODUZEĆA
Hum na Sutli 107/3
49 231 Hum na Sutli

Matični broj: 1213237

Tel: 00 385 49 382-555,
Fax: 00 385 49 382-556
E-mail: strazaimo@inet.hr